Vårdnadstvister

vardnadstvister

VÅRDNADSTVIST ELLER EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE MED BARN?

Varje år ökar antalet bortförda barn, och i många fall handlar det om en förälder eller släkting som kidnappar barnet och tar med det till ett annat land. Skälet till att antalet kidnappningar ökar, beror på att allt fler människor reser och flyttar till olika länder; förälskar sig och får barn. Om förhållandet sedan tar slut och den ena föräldern vill flytta hem igen, kan komplikationer uppstå. I Sverige ligger siffran på omkring 100 kidnappade barn per år, vilka främst förs till de nordiska länderna eller Västeuropa men även till andra länder runt om i världen. När en förälder kidnappar barnet, eller behåller det hos sig efter ett besök, blir vårdnadstvisten ett fall för internationell familjerätt. Men vägen till att hitta och återfå ett kidnappat barn med hjälp av svenska och internationella myndigheter kan ibland bli mycket lång.

Barn som inte kidnappas av en förälder utan av en obekant person, blir tyvärr ofta utsatta för förbrytelser och trafficking (människohandel). Ett av de mest bekanta kidnappningsfallen är den engelska flickan Madeleine McCann, som 2007 försvann från hotellet under familjens semestervistelse i Portugal. Flickans föräldrar har sedan dess oupphörligt fortsatt att söka efter sin dotter. En kidnappning skapar naturligtvis en svår krissituation för både barnet och dig som förälder. Barnet rycks upp ur sin invanda, trygga vardag och du smärtas av oro över ditt barn. Förtvivlade föräldrar vänder sig därför till oss på Clearinfor.se, för att vi ska lokalisera var barnet befinner sig och insamla bevis som leder till en åtgärd och/eller ett gripande – och barnets återförande.

Informationshämtning/bevisföring i vårdnadstvist
I vårdnadstvister gäller i princip fri bevisföring, dvs. allt som kan ha betydelse för fallet kan behandlas i rätten. I första hand är det naturligtvis barnets bästa som beaktas, och självklart är därför frågor om föräldrarnas allmänna agerande i tvisten, deras psykiska hälsa, missbruk av alkohol och behandling av barnen av största vikt. Vår gedigna erfarenhet av diskret spaning och dokumentation av sådana förhållanden kan vara av stor betydelse i ditt fall.
Detta behöver du om vi skall kunna hjälpa dig
För vissa typer av fall kan vi behöva intyg om din status som vårdnadshavare eller papper från eventuella juridiska ombud. Kontakta oss så kan vi upplysa om vad som gäller i ditt specifika fall.
Att ta reda på innan du kontaktar oss
Vi finns här för att hjälpa dig med ditt problem och diskutera oss fram till en lösning. Det är en fördel om du först sätter dig in i ditt falls specifika rättsläge, men även här kan vi vara till hjälp med våra juridiska kontakter.
Lösta fall
Vi har en unik kompetens och dokumenterad erfarenhet av att bistå i vårdnadstvister och kidnappningsfall. Vi är stolta över att ha hjälpt åtskilliga barn och föräldrar till en mer stabil familjesituation.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP