Utsatt för stalker?

Stalking

STALKING – FÖR DIG SOM ÄR UTSATT FÖR STALKING/FÖRFÖLJELSE/OFREDANDEN

Alla som utsatts för systematisk förföljelse – vare sig förövaren är helt okänd eller en tidigare bekant person – kan vittna om det obehag som följer med att ständigt känna sig övervakad. Men stalking behöver inte ta sig fysiska former för att medföra stor press och olust för den som blir utsatt. Ständiga och oönskade SMS, mail eller telefonsamtal kan ha samma effekt och till slut göra vardagen outhärdlig för offret. Vanligen är det kvinnor som utsätts för stalking, och förövarna är vanligen män. Men även det motsatta förekommer. Många menar att det i dagsläget saknas effektiv lagstiftning för att bemöta problem med stalking och att polismyndigheterna saknar de resurser som krävs för att hjälpa utsatta kvinnor. Clearinfor.se har omfattande erfarenhet av arbete med att identifiera och konfrontera stalkers. Vi vet vad det innebär att utsättas för stalking och tar därför ditt problem på största allvar.

Vad är en stalker?
En stalker förföljer sitt offer, fysiskt eller med andra former av kommunikation. I vissa fall handlar det om personer som drivs av ett tvångsmässigt behov av att förfölja och smyga sig på sitt offer. I andra fall är stalkern en tidigare make eller pojkvän som söker förnyad kontakt eller medvetet vill skapa rädsla och olust. Det händer att föremålet för förföljelsen är en känd person, men i många fall är den drabbade en helt vanlig människa, precis som du och jag.
Hur identifierar man eller tar fast en stalker?
En utredning av stalking handlar i hög grad om att identifiera förföljaren (om denne är okänd) samt att dokumentera den oönskade ”uppvaktningen” i bild, video, ljudupptagningar och andra media. Är stalkingen fysisk krävs det någon form av spaningsinsats, men det kan också bli aktuellt att följa digitala spår, t.ex. de IP-adresser som använts vid kontaktförsöken. Problemet upphör ofta efter en konfrontation, där stalkern får klart för sig att någon utomstående vet vem han är och vad han gör. I allvarliga fall används den samlade dokumentationen från utredningen till att underbygga en polisanmälan.
Lyckade fall
Vi har dokumenterat goda erfarenheter av arbete mot stalking och vi är stolta över att kunna bistå de kvinnor och män som påtvingats detta problem.
Tystnadsplikt och sekretesspolicy
Alla våra medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess och du får utförlig information om vad det innebär när du anlitar oss. Dina och ditt företags angelägenheter stannar mellan oss.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP