Spårning & lokalisering

otrohetsutredningar

Vi hjälper dig att spåra och lokalisera personer, fordon eller gods

I en värld med allt bättre kommunikationer kan människor förflytta sig snabbt, både inom landet och över nationella gränser. Gods och fordon transporteras också lättare, vare sig de är stulna eller i laglig ägo. Men förbättrade kommunikationer innebär också ökade möjligheter för professionella utredare som Clearinfor.se att spåra både individer, fordon och gods, och vi har dokumenterat goda resultat med uppdrag från såväl privatpersoner som advokatbyråer och myndigheter. Skälen till personspårning kan variera, från försök att komma i kontakt med barndomskamrater till allvarlig oro för bortförda barn, eller makar som försvunnit under oklara omständigheter. Förutsatt att det inte finns misstanke om mycket allvarliga brott, så har polismyndigheter endast begränsade resurser att sätta in i arbetet med att spåra försvunna personer. På Clearinfor.se kan vi däremot fokusera allt vårt kunnande och vår energi på ditt fall, så länge du önskar.

Exempel på uppdrag
Clearinfor.se åtar sig att spåra personer som du av olika anledningar vill komma i kontakt med. Orsakerna kan vara helt personliga skäl, men spårning kan också bli nödvändig på grund av juridiska omständigheter, t.ex. vid delgivning. Vi spårar också stulna fordon och kan eventuellt även återbörda dem, förutsatt att vi har försetts med fullmakt. Vi åtar oss inte att spåra personer med skyddad identitet.
Jag vill hyra eller köpa GPS-spårsändare
Spårsändare kan fästas på fordon eller gods som du av olika anledningar önskar följa. Clearinfor.se kan installera en sändare på t.ex. din bil, antingen för en begränsad tids hyra eller för köp.
Sofistikerad utrustning
Vi har inte bara den erfarenhet och de kontakter som är nödvändiga för framgångsrik spårning. Vi har också avancerad teknisk kompetens och utrustning.
Att ta reda på innan du kontaktar oss
Vid spårning av försvunna personer ber vi dig om sedvanliga uppgifter som påskyndar arbetet, t.ex. aktuella foton av den saknade (särskilt närbilder av ansikte), uppgifter om dennes eventuella fordon och om omständigheterna runt försvinnandet, information och kontaktuppgifter till anhöriga och bekanta etc.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP