Spaning & Kartläggning

img

Insamla bevis med hjälp av spaning, dokumentation och kartläggning

Det är skillnad på misstanke och bevis, och ibland behöver du vara säker för att kunna agera.Både företag och privatpersoner kan hamna i situationer där man anar att något inte står rätt till, men saknar en klar bild av egentliga förhållanden. Gäller det allvarliga saker, som förtroendet för en livspartner eller för en anställd på en nyckelposition kan det finnas behov av professionell hjälp för att skaffa de fakta som behövs för att reda ut situationen. Vi har erfarenhet av diskret och utförlig spaning, samt de tekniska resurser som krävs för att producera den dokumentation som skiljer aningarna från säkert vetande. För privatpersoner handlar det ofta om att försäkra sig om giltigheten i de egna misstankarna mot en partner. För företag kan det gälla farhågor om fusk eller andra oegentligheter bland de anställda. I båda fall finns behovet av professionell dokumentation och kartläggning av misstänkta personers förehavanden, t.ex. i form av bild, video eller ljudupptagning.

Professionella och diskreta spaningsoperationer
Professionell och diskret spaning förutsätter mångårig erfarenhet samt tekniska och personella resurser. Felaktigt utförd spaning, där amatörer eller ensamma spanare åtar sig uppdrag, är sällan effektiv. Den kan i värsta fall innebära att spaningsobjektet förvarnas, utan att syftet med spaningen uppnåtts, och att värdefull information förloras.
Exempel på spaningsoperationer
Vi utför en mängd olika spaningsuppdrag där syftet är att samla information eller bevis. För att leva upp till våra krav på effektivitet och resultat utförs spaningen i regel av en grupp av våra utredare, samt dokumenteras med olika tekniska hjälpmedel. Vanliga spaningsuppdrag kan gälla: Otrohetsfall, med spaning på en misstänkt partner under den egna tjänsteresan eller vid annan längre frånvaro. Bedrägerimisstankar, som motiverar spaning på person eller verksamhet. Misstanke om svinn eller andra oegentligheter, som föranleder spaning på anställd eller leverantör.
Andra lämpliga spaningsåtgärder
Spaning sker vanligen på fältet och i miljöer där spaningsobjekten förväntar att deras förehavanden inte dokumenteras. Dagens digitala verklighet innebär emellertid att viktig information som är relevant för våra fall också kräver spaning på nätet. I vissa fall innebär det också arbete med att återställa raderad data från telefoner och datorer.
Spaningsoperationer inom Sverige
Clearinfor.se har sitt huvudkontor i Stockholm och har operativa kontor även i Malmö och Göteborg. När ett spaningsuppdrag kräver det kan vi närvara även på andra orter i landet.
Internationella spaningsoperationer
Vissa problem håller sig inte inom landets gränser. Med ett stort internationellt kontaktnät är Clearinfor.se unikt kvalificerat för att utföra uppdrag som även omfattar spaning i utlandet.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP