Skydd mot spionage

Anti-spionage

Skydd mot avlyssning, spionage och dataintrång

Bevakning av konkurrenternas verksamhet är en naturlig del av allt företagande. Men det blir också allt vanligare med dold eller illegal informationsinhämtning som syftar till att erövra spetsteknologi, ta del av hemlig intern information eller på andra sätt vinna konkurrensfördelar.Företagsspionage kan ta formen av konventionell avlyssning eller buggning av datatrafik, men också använda sig av nyckelanställda som rekryterats för att vidarebefordra sekretessbelagd information. Vi hjälper dig att analysera ditt företags sårbarhet mot spionage och implementerar tekniska och organisatoriska lösningar till skydd mot olika typer av oönskad informationsinhämtning.

Skydd mot avlyssning i lokal eller bostad
Våra kvalificerade tekniker har unik kompetens och teknik för att skydda ditt företag mot olika typer av akustisk avlyssning. Vi kan säkra era permanenta lokaler, men också upprätta avlyssningsskydd på tillfälliga mötesplatser, t.ex. hotell eller konferensanläggningar. Vi åtar oss även att avlyssningsskydda privatbostäder.
Skydd mot avlyssning av fordon eller spårning av fordon
Även samtal i bil – på telefon eller mellan kollegor – kan bli föremål för företagsspionage. Spårning av fordon, t.ex. för att utröna destinationen för viktigt gods eller nyckelpersonal, ingår också i företagsspionagets repertoar. Våra avlyssningstekniker kan avlyssnings- och spårningsskydda ditt fordon
Skydd mot spionage via Wifi eller annan datatrafik
Kommunikation med datorer och mobiltelefoner används idag även för de mest känsliga informationsutbyten. Det medför hot om avlyssning genom hacking, som förändrar mjukvaran på ett sätt som ger utomstående tillgång till informationen. Men trådlös kommunikation kan även utsättas för radiobaserad avlyssning. Med hjälp av våra tekniker kan du försäkra dig om att din information når avsedd mottagare, och ingen annan.
Tystnadsplikt och sekretesspolicy
Alla våra medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess och du får utförlig information om vad det innebär när du anlitar oss. Dina och ditt företags angelägenheter stannar mellan oss.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP