Risk & Säkerhetsanalys

Risk & Säkerhetsanalys

Riskanalys, säkerhetsanalys & säkerhetshantering – allmän information

Hur medveten är du om risker och hot mot ditt företags dagliga verksamhet och vid era arrangemang av särskilda event? Vi hjälper er att identifiera skyddsvärda tillgångar, möjliga hot och säkerhetsrisker i företaget. Beredskapen inför uppenbara säkerhetsrisker – t.ex. stöld av företagets egendomar – är kanske god.Men hur noggrant har ni analyserat risken att värdefull information förloras eller sprids till tredje part av anställda, eller andra möjliga problem med era säkerhetsrutiner? Särskilda event innebär naturligtvis särskilda risker, inte minst när det gäller inbjudna med hög medial profil eller av politisk betydelse. Även där ger vi professionell analys av risker och handfasta råd om hur dessa bör hanteras. Vi erbjuder naturligtvis motsvarande tjänster även till privatpersoner.

Risk & säkerhetsanalys för privatpersoner
Clearinfor.se har gedigen erfarenhet av riskanalys för privatpersoner. Vi hjälper dig analysera risker som hänger samman med dina personliga förhållanden (t.ex. sysselsättning), dina informationsvanor (hur försiktig du är med den information du lämnar om dig själv och till vem), kring din bostad och dina resvanor.
Risk & säkerhetsanalys för företag och myndigheter
Vi hjälper dig att analysera tillgångar och sårbarhet i ditt företag eller i den myndighet där du är verksam. Vi ger professionellt stöd i arbetet med att upprätta en handlingsplan för att minimerar riskerna samt hjälp med att implementera den, både om det gäller era vardagliga rutiner eller särskilda event. Kostnaderna vid bristande säkerhetsberedskap kan bli omfattande eller rentav resultera i oersättliga förluster. En professionell säkerhetsberedskap inom företaget kan däremot medföra fördelaktiga försäkringsnivåer.
Vi säkerhetstestar era system mot dataintrång
Allt mer av företagets verksamhet lagras och delas på digitala media, och kostnaderna vid eventuell förlust eller intrång kan vara svåra att överblicka. Företagets IT-säkerhet borde alltså vara minst lika prioriterad som andra och mer konventionella sårbara områden. Våra experter på IT-säkerhet säkerhetstestar ditt företags datasystem mot intrång och andra risker.
Vad kostar detta?
Kontakta oss för fri konsultation och bedömning. Kostnaden är helt beroende på vilka åtgärder vi behöver sätta in och hur omfattande nätverk du har.
Tystnadsplikt och sekretesspolicy
Alla våra medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess och du får utförlig information om vad det innebär när du anlitar oss. Dina och ditt företags angelägenheter stannar mellan oss.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP