Otrohet

otrohetsutredningar

Misstänker du otrohet? En privatdetektiv kan hjälpa dig.

Att bli bedragen av sin partner är något av det värsta man kan råka ut för, särskilt om man lever i ett lyckligt och kärleksfullt förhållande där man har lovat varandra trohet. Och skulle det hända, vill du säkert inte bara skydda ditt hjärta – utan även egendom och tillgångar. Det kan därför vara viktigt att du har all information och kan vidta åtgärder, innan din otrogne partner vet att du ”vet”. Clearinfor.se har kvalificerad personal med stor erfarenhet av otrohetsutredningar och tillgång till avancerad utrustning. Vi är mycket diskreta. Varken din partner, svärmor eller granne kommer att ha en aning om vad som sker, medan vi arbetar effektivt med att få fram den information och de bevis som du behöver för att skydda dina tillgångar, konfrontera din partner och ta ett beslut. Oavsett vad det beslutet sedan kommer att leda till. All otrohet slutar inte med att man separerar. Vissa lyckas arbeta sig igenom krisen och vända den till något positivt. Men utan information kommer du ingenstans. Utan konkreta bevis står du frustrerad kvar och stampar på samma plats, medan din partner obehindrat fortsätter sitt dubbelliv. Om det nu är det som sker.

Vårt råd: Om du misstänker otrohet och har en känsla av att något är fel eller annorlunda – ta då den känslan på allvar. Kontakta Clearinfor.se och låt oss hjälpa dig. Vi är en professionell detektivbyrå med lång erfarenhet av det du just nu går igenom; vi tar din oro på allvar och ser till att få fram den information du behöver. All kommunikation är konfidentiell och din partner kommer aldrig att få veta något. Skulle han eller hon visa sig vara otrogen, kommer vi att förse dig med bevis i form av fotografier, videos, avlyssningsmaterial och/eller diverse korrespondens som bekräftar det. Det är sedan upp till dig att välja hur du vill hantera situationen.

Vi hjälper dig att ta reda på sanningen
En bra relation bygger på respekt och förtroende. Misstankar om en partners otrohet kan därför skapa stora problem och känslor som är svåra att hantera. Magkänslan kan säga att något inte är som det ska, samtidigt som förnekelse, stolthet eller rädsla för att man bara inbillar sig blir handlingsförlamande. I sådana situationer är det nödvändigt att ta reda på sanningen om otroheten, dels för att själv kunna gå vidare, men ibland också till stöd i tvister vid skilsmässa eller om vårdnad av gemensamma barn. Vi har stor erfarenhet av otrohetsutredningar och våra arbetsmetoder är diskreta men effektiva och leder till dokumenterat goda resultat. Vår erfarenhet är att otrohet inte behöver sluta med skilsmässa. Men ingen relation överlever de svek och lögner som aldrig blir utredda.
Vilka är tecknen på att min partner är otrogen?
Plötsliga förändringar i din partners livsstil kan, men behöver inte, vara tecken på otrohet. Det kan gälla allmänna saker som större omsorg om det egna utseendet/klädseln eller ovilja att planera för den gemensamma framtiden, men också mer specifika beteenden, t.ex.:
• Din partner kommer oftare hem sent efter jobbet.
• Din partner tar med mobiltelefonen in på toaletten.
• Din partner talar ofta om en person, men naturligtvis utan att själv antyda något om en affär (utan att mena det så talar vi ofta om människor vi tänker på).
• Din partner är oftare kritisk mot dig och anmärker t.ex. på ditt utseende.
Hur arbetar Clearinfor.se med otrohetsutredningar?
En typisk otrohetsutredning innebär spaning på en misstänkt partner, t.ex. efter dennes arbetstid eller i samband med tjänsteresor. Spaningen syftar till att dokumentera eventuella kontakter, i bild, video eller med ljudupptagningar. Till skillnad från andra privatutredare som saknar våra resurser arbetar vi aldrig en och en utan i team, vilket leder till avsevärt förbättrade resultat och ökad diskretion. Otrohetsutredningar kan också omfatta IT-forensiska undersökningar, där vi eftersöker bevis på otrohet i datorer, läsplattor eller telefoner. När vi dokumenterat bevis för otrohet ger vi dig råd för hur du kan gå vidare.
Varför bör du anlita Clearinfor.se?
Misstankar om otrohet berör det mest privata men också det kanske viktigaste i ditt liv. Vi är professionella utredare. Det innebär att vi arbetar effektivt utan att göra avkall på ditt behov av diskretion.
Tystnadsplikt & sekretess
Samtliga vära medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess. Du kan känna dig trygg när du anlitar oss.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP