Bakgrundskontroll

Bakgrundskontroller

En bakgrundskontroll besparar dig tid och huvudvärk

Både affärer och privatliv medför nya bekantskaper med personer som inte hör till de egna kretsarna och som därför i praktiken är okända. Det är både naturligt och givande. Men ibland behöver man vara säker på vem det är man har att göra med. Clearinfor.se erbjuder professionella bakgrundskontroller som förser dig med sådant du bör känna till, innan du t.ex. väljer att fördjupa ett samarbete eller skriva kontrakt. Bakgrundskontroller är vanliga inte minst i samband med nyrekryteringar, där vissa bakgrundsfakta – t.ex. uppgifter om kriminellt förflutet eller fabricerade CV – kan ha stor betydelse för din bedömning av en kandidat. Felrekryteringar är en dokumenterat stor kostnad för svenska företag, som dock i många fall kunde undvikas genom en professionellt utförd bakgrundskontroll. Men även i privata sammanhang kan det uppstå frågetecken om en presumtiv partner som behöver redas ut innan man kan föra förhållandet vidare.

Hur går jag tillväga för att genomföra en bakgrundskontroll?
Du kontaktar oss över telefon eller mail.
Bakgrundskontroll utomlands?
Det kan vara särskilt svårt att bilda sig en riktig uppfattning om kontakter utanför landet. Clearinfor.se har ett världsomspännande nätverk och är därför unikt kvalificerat bland svenska privatutredningsbyråer för att göra internationella bakgrundskontroller.
Begär prisuppgift/offert
När vi diskuterat ditt problem i en första fri konsultation erbjuder vi en offert.
Vilken information kan ni få tag på?
En bakgrundskontroll kan omfatta olika saker, beroende på vad som i sammanhanget är viktigast. Personens rättsliga och ekonomiska förehavanden, familjebild och CV är vanliga att granska.
Tystnadsplikt och sekretesspolicy
Samtliga våra anställda arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess. Det omfattar naturligtvis även uppdrag som rör bakgrundskontroller.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP