För ADVOKATER & jurister

Advokatbyråer & jurister

PROFESSIONELLA PRIVATUTREDNINGAR FÖR ADVOKATER & JURISTER

Det har blivit allt vanligare att svenska advokater gör egna vittnesutredningar, besöker brottsplatser och utför andra typer av utredningsarbete. Polismyndigheterna har begränsade resurser, och det finns alltid risk att fakta av relevans för en klient eller ett fall inte utreds så grundligt som det är önskvärt. Framgångsrikt utredningsarbete och dokumentation kräver emellertid specifik professionell kompetens, utrustning och erfarenhet. Vi anlitas därför regelbundet av jurister och advokatbyråer för att hantera olika typer av privatutredningar. Vi utför t.ex. spaning, spårning eller andra krävande uppdrag som relaterar till person- och otrohetsutredningar, bedrägeriutredningar, delgivning, kidnappningsfall och olika typer av internationella uppdrag. Vi fokuserar hela vårt kunnande på ditt fall, och vi fortsätter så länge du och din klient behöver det.

Vilka tjänster erbjuder vi?
Hela vårt utbud av tjänster står naturligtvis till förfogande för de advokater och jurister som har behov av professionella privatutredare.
Varför anlita Clearinfor.se?
Framgångsrikt utredningsarbete och grundlig dokumentation kräver specifika förutsättningar. Vi har unik kompetens, samt de tekniska och personella resurser som krävs för effektiva, diskreta och framgångsrika utredningar. Vi har ett stort internationellt kontaktnät, och kan därför följa ditt fall även om det förgrenar sig utanför landets gränser. Till skillnad från andra privatutredare med mindre omfattande resurser så arbetar våra anställda alltid i team, vilket leder till säkrare och mer väldokumenterade resultat.
Tystnadsplikt och sekretesspolicy
Alla våra medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt och sekretess och du får utförlig information om vad det innebär när du anlitar oss. Dina och ditt företags angelägenheter stannar mellan oss.

Fri konsultation per telefon eller epost

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Vi erbjuder
spanings- och detektivtjänster för företag och privatpersoner.

Att veta innan du kontaktar oss

HOS OSS FÅR DU HJÄLP