/ Om oss

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar.

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar. Vi erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner. Vi verkar både inom Sverige och internationellt, och varje månad hanterar vi hundratals förfrågningar som inbegriper spårning, spaning, avlyssning, efterforskningar och dokumentation. Våra metoder, tekniska resurser och mycket erfarna och välutbildade personal leder till dokumenterat goda resultat. Det gör oss till självklar partner för företag, myndigheter och privatpersoner med behov av privatutredningstjänster. Vi följer svensk lagstiftning och etiska riktlinjer i vårt arbete.
About us

Därför skall du anlita Clearinfor.se

Ditt val av privatutredare gäller frågor av stor vikt för dina affärer eller ditt privatliv ochdetbör utgå från en bedömning av professionalitet, integritet och resultat. Här redogör vi för några av de kvaliteter som utmärker oss framför mindre aktörer i branschen.