Välkommen till Clearinfor.se -
en professionell privatdetektiv.

Efterforskning, otrohetsutredningar, bevakningsuppdrag och mycket mer

Vi är en privat utredningsbyrå som arbetar med företag, privatpersoner och den offentliga sektorn i Sverige och internationellt.

Fri konsultation

Just nu kan du tala med med en av våra utredare och få 20 min konsultation utan kostnad.
C

Fri konsultation

Just nu kan du tala med med en av våra utredare och få 20 min konsultation utan kostnad.

Clearinfor.se erbjuder mera

Den samlade kompetensen och den avancerade tekniska utrustningen samt det stora nätverket av kontakter som vi förfogar över gör det möjligt för oss att erbjuda också andra tjänster. Vi gör djupa och detaljerade bakgrundskontroller av nytta för företag och offentlig sektor, vi kan hjälpa kommuner och andra med kontrollköp av tobak och alkohol, vi kan påvisa och utreda förekomst av varumärkesintrång. Vi utför avancerat forensiskt arbete för att säkra förlorad digital data.

Vi har även en internationell verksamhet. Vi ser det som självklart att en detektivbyrå idag är anpassad till en global värld där bedrägeriutredningar, spårning av gods och individer, spaningsuppdrag och mycket annat inte låter sig begränsas av nationer och geografi.

Varför anlita en privatdetektiv?

Behovet att anlita en privatdetektiv kan uppstå i en mängd olika situationer. Som privatperson kan det handla om ett behov att säkra bevis kring en otrohetsaffär eller få hjälp med att samla in information om en familjemedlems missbruk eller kanske en tidigare partners överträdelser av ett besöksförbud. En privatdetektiv kan också hjälpa med att spana, kartlägga och inhämta information som är viktigt för dig eller ditt case.

Ny hemsida på gång

Just nu utvecklar vi en ny hemsida med fördjupad information. Här kommer du också att hitta vår nya blogg där du har möjlighet att följa den research och bevakning som vi dagligen gör för att följa utvecklingen inom brott, kriminalitet och angränsande områden.

Din säkerhet är mycket viktig för oss

Det kan vara lockande att i vissa lägen själv försöka ”leka privatdetektiv”. Men riskerna är många, inte minst för egen del. Lämna uppdraget till oss – vi har kompetensen och resurserna. Och inte minst – vi kan skapa den viktiga dokumentation som gör det möjligt att ta ett ärende vidare till de rättsvårdande instanserna.

All kontakt med oss sker på ett för dig helt säkert sätt. Du har till och med möjlighet att förbli anonym under hela tiden som vi arbetar med ditt ärende.

Vi är ett ledande företag inom säkerhetsbranschen, din integritet är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet.

Våra tjänster

Ett urval av våra tjänster
img

Otrohet

Vi har stor erfarenhet av otrohetsutredningar och vi arbetar effektivt men diskret och under tystnadsplikt. Om vi bekräftar otrohet förser vi dig med bevis i form av foto, video eller korrespondens.

img

Spaning & Kartläggning

Vi utför divingar som skiljer aningarna från säkert vetande. Du kan vända dig till oss för t.ex. kartläggning av misstänkta personers förehavanden och dokumentation med bild, video eller ljudupptagning.

img

Spårning & lokalisering

Vi spårar personer som du vill komma i kontakt med, vare sig det är av personliga orsaker eller av juridiskt tvingande skäl, som t.ex. delgivning. Vi spårar även gods och fordon.

img

Data recovery

Raderade eller skadade data kan innebära både ekonomiska och personliga förluster. Våra IT-forensiker har stor erfarenhet av att återställa information som dolts eller förlorats.

img

Internationella Uppdrag

Ditt fall berör personer och platser utanför Sverige? Inga problem. Med ett globalt nätverk av kontakter och medarbetare är Clearinfor.se unikt kvalificerat bland svenska privatutredningsbyråer för internationellt arbete.

img

Bakgrundskontroll

Vi utför professionella Bakgrundskontroll inför t.ex. nyrekryteringar, fördjupade samarbeten eller behov i privatlivet. Genom oss får du en bättre bild av en persons rättsliga och ekonomiska förehavanden, CV och familj.

img

Vårdnadstvist

Vi har en unik kompetens och erfarenhet av att bistå både i vårdnadstvist med egenmäktighet med barn och andra typer av kidnappningsfall. Vi är stolta över att ha hjälpt åtskilliga barn och föräldrar till en mer stabil familjesituation.

img

Risk & säkerhetsanalys

Vi hjälper dig att identifiera skyddsvärda tillgångar, möjliga hot och säkerhetsrisker i ditt företag. Vi analyserar informationshantering och säkerhetsrutiner i ert dagliga arbete och utför riskanalys inför särskilda event.

img

Skydd mot avlyssning

Vi analyserar ditt företags sårbarhet mot oönskad informationsinhämtning. Vi installerar skydd mot akustisk avlyssning, testar er datasäkerhet och ger råd om organisatoriska lösningar för att förhindra läckor.

img

Dold kameraövervakning

Vi skickliga tekniker utför unika installationer av bevaknings- och säkerhetsteknik, för det fall där du t.ex. behöver inspelningsutrustning som är dold och närmast omöjlig att upptäcka.

img

Stalking

Vi har omfattande erfarenhet av arbete med att identifiera, dokumentera (dvs. samla bevis mot) och konfrontera stalkers. Vi vet vad det innebär att utsättas för stalking och tar därför ditt problem på största allvar.

img

RESEARCH & UTREDNING

Research och utredning är en tjänst vi erbjuder för dig som vill djupa dykare i ett ärende, utföra grävande journalistik, eller plocka fram både offentliga och icke offentliga handlingar som berör ett visst mål.

img

ADVOKATER & JURISTER

Vi erbjuder skräddarsydda utredningar för dig som är advokat eller jurist avseende avancerad informationsinhämtning, bakgrundskontroller, spaningsunderlag eller annat som är till stor hjälp för dig eller din klient

Läs mer om oss

Clearinfor.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar. Vi erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner.